English (United Kingdom)Croatian(HR)
Ljetna škola Koločep PDF Print E-mail


11. Međunarodna ljetna škola – Koločep

Već tradicionalno jedanaestu godinu za redom,u organizaciji Atlantskog vijeća Hrvatske i Centra za međunarodne studije iz Zagreba, održana je Međunarodna ljetna škola. Za razliku od dosadašnjih ljetnih škola, koje su se održavale na otokuŠipanu, 11. Međunarodna ljetna škola po prvi puta je održana u hotelu Vile Koločep na otoku Koločepu, Republika Hrvatska.

Osnovni cilj škole je informiranje i pripremanje mladih lidera iz regije jugoistočne Europe i svijeta za budućnost koja dolazi, a posebno za bolje razumijevanje tokova euroatlantskih integracija. Od 2002. godine, kada je po prvi puta održana, Međunarodna ljetna škola je kroz ukupno 41 znanstvenu konferenciju uspjela okupiti više od 1000 sudionika, te se može pohvaliti sa gostovanjem velikog broja visokih državnih dužnosnika, diplomata, političara, te sveučilišnih profesora iz raznih zemalja regije i svijeta. 11. Međunarodna ljetna škola na otoku Koločepu organizirana je u suradnji sa; Veleposlanstvom Kraljevine Danske, Zakladom HannsSeidl – Hrvatska,Plivom Hrvatska d.o.o., te Odjelom za javnu diplomaciju NATO-a koji je sudjelovao u organizaciji konferencije NATO i Mediteran: novi izazovi i perspektive, te simpozija Suvremeni terorizam i bioterorizam.

U okviru 11. Međunarodne ljetne školetako su održanetrimeđunarodne znanstvene konferencije, te jedan simpozij:

  1. ''Zajednička vanjska i sigurnosna politika Europske Unije'' koja se, u suradnji sa Veleposlanstvom Kraljevine Danske, održala u razdoblju od 02. do 07. srpnja 2012. godine
  2. ''Europska Unija – proširenje'' koja je, u suradnji sa Zakladom HannsSeidel – Hrvatska, održana u razdoblju od 20. -25. kolovoza 2012. godine
  3. ''NATO i Mediteran: novi izazovi i perspektive'' koja se, u suradnji s Odjelom za javnu diplomaciju NATO-a, održala od 27. – 31. kolovoza 2012. godine
  4. Simpozij ''Suvremeni terorizam i bioterorizam'', koji se, u suradnji s Odjelom za javnu diplomaciju NATO-a i Plivom Hrvatska d.o.o., održao u razdoblju od 03. – 08. rujna 2012. godine

11. Međunarodnu ljetnu školu otvorio je prof. dr. Radovan Vukadinović, predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatske i predsjednik Centra za međunarodne studije u Zagrebu, dok su u okviru same škole predavači bili: mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju, Brisel, Belgija; gđa. Antonella Cerasino, NATO, Brisel, Belgija;H.E. BoEric Weber, veleposlanik Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj; poručnik Soren Knudsen iz Veleposlanstva Kraljevine Danske u RH; H.E. Burak Özügergin, veleposlanik Republike Turske u Republici Hrvatskoj; prof. dr. Lee Kendall Metcalf sa Sveučilišta na Floridi, SAD; prof. dr. Jim Seroka sa Sveučilišta Auburn, SAD; dr. sc. Mladen Nakić, Centar za međunarodne studije u Zagrebu; dr. sc. Đana Luša sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu; doc. dr. Olivera Injac sa Sveučilišta Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora; prof. dr. Luka Brkić sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu; doc. dr. Berto Šalaj, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu; prof. dr. Đorđije Borozan, dekan Fakulteta za humanističke znanosti, UDG, Crna Gora; prof.dr. Gordana Đurović sa Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Crna Gora; prof. dr. Saša Knežević sa Fakulteta političkih znanosti u Podgorici, Crna Gora; doc. dr. Miloš Šolaja, Centar za međunarodne odnose, Banja Luka, BiH; doc. dr. Stojan Slaveski, EURM, Makedonija; prof. dr. Dragan R. Simić sa Fakulteta političkih znanosti, Sveučilište u Beogradu, Srbija; prof. dr. Mladen Puškarić, Hrvatski studiji, Zagreb; prof. dr. Nevzet Veladžić, dekan Pravnog fakulteta u Bihaću, BiH; prof. dr. Nedžad Bašić, Pravni fakultet, Bihać, BiH; prof. Ivan Medved, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske; gđa. Dinka Živalj, Vijeće za regionalnu suradnju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; g. Petar Lovrić, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika pri HUP-u, Hrvatska; dr. sc. Robert Mikac, DUZS, Hrvatska; mr. sc. Mladen Pemper, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske; prof. dr. Miro Jakovljević, predstojnik Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb; mr. sc. Dijana Gupta, Sveučilište Džemal Bijedić, Mostar, BiH; prof. dr. Stefano Pilotto sa Fakulteta političkih znanosti, Sveučilište u Trstu, Italija; g. Giuseppe Belardetti, ATA, Brisel, Belgija; pukovnik Igor Karnjuš, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske; gđa. Almudena Muñoz Guajardo, ravnateljica Casa Mediterraneo, Španjolska; prof. dr. AntonGiulio de' Robertis, Atlantski odbor Italije; prof. dr. Dimitrios Triantaphyllou, Centar za međunarodne i europske studije, Sveučilište KadirHas, Turska; g. Ekrem Deniz, East and West Studies, Turska; te ispred Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' u okviru simpozija ''Suvremeni terorizam i bioterorizam'' – prof. dr. Alemka Markotić, dr. med., prof. dr. Adriana Vince, dr. med., doc. dr. Suzana Bukovski, dr. med., Ante Tadin, dipl. ing. mol. biol., Ivan-Christian Kurolt, dipl. ing. biol., Petra Svoboda, dipl. ing. biol., Neven Papić, dr. med., Davorka Dušek, dr. med.; i mnogi drugi.

Na 11. Međunarodnoj ljetnoj školi sudjelovali su studenti druge generacije poslijediplomskog studija 'Vanjska politika i diplomacija' sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, studenti Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije iz Zagreba, studenti i asistenti sa sveučilišta u Mostaru, Podgorici, Banjaluci, te mladi stručnjaci iz Njemačke, Poljske, Makedonije,Sjedinjenih Američkih Država, te Srbije, koji su u sklopu ljetne škole mogli čuti predavanja kvalitetnih profesora, znanstvenika i stručnjaka. Također, važno je naglasiti kako je kroz 11. Međunarodnu ljetnu školu sudionicima i polaznicima (mladim liderima), pružena prilika za izravnu komunikaciju sa visokim dužnosnicima NATO-a, visokim državnim dužnosnicima iz zemalja regije, diplomatima, što je vrlo jedinstvena prilika ipredstavlja iznimno iskustvo.

Polaznici 11. Međunarodne ljetne škole sudjelovali su i u simulacijama međunarodnih konferencija, koje su obuhvatile prakseološki dio ljetne škole, a čije su teme bile: u sklopu konferencije ''NATO i Mediteran: novi izazovi i perspektive'' -rješavanje aktualne situacije u Libiji, prilikom čega su polaznici pod vodstvom prof. dr. sc. Lidije ČehulićVukadinović nasumice podijeljeni na pet delegacija; Sjedinjene Američke Države, NAF, Rusku Federaciju, Pravednu i konstruktivnu partiju Muslimanskog bratstva u Libiji i Ujedinjene narode, te u sklopu konferencije ''Europska Unija – proširenje''na sljedeće delegacije; Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija, Republika Srpska, i OHR u okviru simulacije na temu da li se Ured visokog predstavnika treba zadržati u Bosni i Hercegovini ili ne, te o samoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Nakon uspješno održanih simulacija međunarodnih konferencija, gdje su polaznici imali prilike testirati svoje vještine pregovaranja, raspravljanja, pravljenja govora, nacrta deklaracija, a sve sa ciljem boljeg razumjevanja međunarodnih odnosa, slijedile su evaluacijepojedinih znanstvenih konferencija od strane polaznika, te konačno; podjela diplomasudionicima 11. Međunarodne ljetne škole u organizaciji Atlantskog vijeća Hrvatske i Centra za međunarodne odnose, Zagreb.

Rea Poljak