English (United Kingdom)Croatian(HR)
"Peace, Stability and Security in close Eastern Europe" PDF Print E-mail

U organizaciji Sveučilišta u Trstu i Atlantskog vijeća Hrvatske, 27.svibnja 2010. godine organizirana je radionica na temu: „Peace, Stability and Security in close Eastern Europe“. U radionici su sudjelovali i postdiplomanti Međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti i diplomacije.

U uvodnom izlaganju je domaćin radionice, profesor Stefano Pilotto ukratko dao pregled vlastitog viđenja naše regije pod naslovom „Italy and the Stability of Eastern Europe Today“. Posebno je izdvojio vlastiti stav oko Kosova čije međunarodno priznanje smatra pogreškom talijanske Vlade. Argument za svoj stav vidi u činjenici kako se stanje na terenu nije popravilo već da i nadalje postoji tzv. „pat“ pozicija.

Od predavača iz Hrvatske moglo su se čuti stavovi o sigurnosnoj situaciji u regiji (prof. Vukadinović) posebno u kontekstu euroatlantskih integracija. Navedeni su i aktualni problemi (BIH, Kosovo) koji traže angažman ne samo regionalnih zemalja, EU već i ostalih relevantnih međunarodnih čimbenika. Bilo je riječi o pozitivnom utjecaju hrvatskog članstva u NATO-u (M.Nakić) posebno sa stanovišta daljnje stabilizacije regije. Važan segment regionalnog i europskog funkcionalnog povezivanja predstavlja i suradnja Dunavskih zemalja (G.Grlić Radman) kroz koju Hrvatska ima priliku dodatno pozicionirati vlastite nacionalne interese. O pokazateljima hrvatskog javnog mišljenja oko euroatlantskih integracija (Đana Luša) vidljivo je da se potpora hrvatskih građana za članstvo u EU kreće uzlaznom linijom te da je važna predstojeća komunikacijska strategija kojom se građanima trebaju dati relevantne informacije. Oblik dobre suradnje vladinih resora s akademskom zajednicom i ne vladinim sektorom prezentirana su kroz iskustva s ljetne škole na Šipanu (prof. Čehulić) koja će i ove godine u organizaciji Atlantskog vijeća Hrvatske okupiti predavače i polaznike iz MVPEI, MORH-a te sa sveučilišta kao i iz regije te NATO-a.