English (United Kingdom)Croatian(HR)
Prof.dr. Lidija Čehulić Vukadinović PDF Print E-mail

ROĐENA 25. kolovoza 1966. u Zagrebu. Po narodnosti je Hrvatica i državljanka Republike Hrvatske.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Od 1985 - 1989: Studij politologije na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, akademsko zvanje diplomirana politologinja. Od 1997 - 1999: Poslijediplomski dvogodišnji magistarski studij Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih znanosti, akademsko zvanje magistrica političkih znanosti. Magistrirala je radom ''Clintonova vanjskopolitička strategija''. Mentor Prof.dr. sc. Radovan Vukadinović. Do 2003. godine je doktorirala disertacijom ''Američka politika i transatlantski odnosi nakon hladnog rat''. Mentor prof.dr.sc. Anton Grizold, Slovenija. Time je stekla zvanje doktora društvenih znanosti, znanstveno polje politologija

 

VISOKOŠKOLSKA NASTAVA

 • 1989 – 1992. Radi kao nastavnik u srednjoj školi ''Vladimir Bakarić'' u Velikoj Gorici
 • 1992 – 2000. Radi u državnim institucijama u Zagrebu
 • 2000 - 2001. Znanstveni novak na projektu ''Hrvatska u međunarodnoj zajednici''
 • 2001 – 2003. Asistent
 • 2003 – 2007. Docentica
 • 2007. - Izvanredna profesorica

 

Izvedba nastave, izrada programa i izvedba novih predmeta na dodiplomskom studiju

 1. Od dolaska na mjesto znanstvene novakinje na projektu «Hrvatska u međunarodnoj zajednici», (5.lipnja 2000.) Fakultet političkih znanosti, Zagreb, sudjeluje u organizaciji i izvođenju seminara pod rukovodstvom predmetnog nastavnika na predmetu «Međunarodni politički odnosi» te u prvom semestru šk.god. 2002/03. na predmetu «Hrvatska i euroatlantske integracije - politički aspekt», te pomaže u realizaciji ispita na navedenim predmetima.
 2. Od izbora u zvanje docenta 2003. izvodi nastavu i seminar na predmetu Međunarodni politički odnosi, Studij politologije i Studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu. Izvodi i ispite.
 3. Od 2004. izvodi nastavu i seminar u zimskom semestru na predmetu Hrvatska i europske integracije- politički aspekt, Studij politologije i Studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu. Za spomenuti predmet izradila je nastavni plan i program. Izvodi i ispite.
 4. Od 2005. izvodi nastavu (30 sati) u zimskom semestru na predmetu Međunarodni odnosi, Fakultet za poslovni inženjering i menadžment, Banjaluka, BiH. Za spomenuti predmet izradila je nastavni plan i program. Izvodi i ispite.

 

Izvedba nastave, izrada programa i izvedba novih predmeta na magistarskom studiju

 1. Od 2005. godine izvodi nastavu na kolegiju Euroatlantske integracije- sigurnosni aspekt na Poslijediplomskom studiju Međunarodni odnosi, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu. Za spomenuti kolegij izradila je nastavni plan i program. Izvodi i ispite.
 2. Od 2006. godine zajedno s prof.dr. Antonom Grizoldom izvodi nastavu na kolegiju Međunarodna sigurnost na Poslijediplomskom studiju Međunarodni odnosi, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu. Za svoj dio nastave na kolegiju izradila nastavni plan i program. Izvodi i ispite.

 

Ostala nastavna aktivnost

 1. U sklopu ALIAS programa od 15-29. siječnja 2001 godine predavala polaznicima dodiplomskog i poslijediplomskog studija na University of Kent, Canterbury, Velika Britanija.
 2. Tijekom mjeseca studenog i prosinca 2002. predavala na kolegiju Međunarodna sigurnost na Fakultetu za družbene vede – smjer obramboslovlje.
 3. Od 4.veljače do 5. ožujka 2003. pomagala predmetnom nastavniku u organizaciji nastave , pismenih i usmenih ispita na predmetu «East European Security», na poslijediplomskom studiju Međunarodni odnosi na Florida State University, SAD.
 4. Od 2002. do 2005. izvodila nastavu i seminar u ljetnom semestru na predmetu Hrvatska i međunarodni odnosi- politički aspekt, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu. Izrada nastavnog plana i programa. Izvodi i ispite.
 5. Godine 2004. i 2005. kao rukovoditelj modula Euroatlantske integracije izvodila nastavu u zimskom semestru na Diplomatskoj akademiji «Gavro Vuković», Pravni fakultet, Podgorica, Crna Gora. Za spomenuti modul izradila nastavni plan i program. Izvodila i ispite.
 6. Godine 2004., 2005. i 2006. kao gost predavač sudjeluje u radu Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Beograd s kolegijem Euroatlantizam.
 7. Godine 2005. i 2006. kao gost predavač sudjeluje na predmetu Međunarodni odnosi, Studij međunarodnih odnosa na Fakultetu za družbene vede, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija.

 

Mentorstva

 1. Mentorica osamnaest obranjenih diplomskih radova na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb.
 2. Mentorica četiri obranjena diplomska rada na Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment, Banjaluka, BiH.
 3. Mentorica jednoj polaznici Poslijediplomskog studija «Međunarodni odnosi», Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Moniki Begović: tema obranjenog magistarskog rada «Europska obrana i nova europska sigurnosna arhitektura»
 4. Mentorica jednom polazniku Poslijediplomskog studija «Američke studije», Filozofski fakultet, Zagreb, Zoranu Podobniku ,tema obranjenog magistarskog rada: «Utjecaj politike SAD-a na raspad SFRJ»
 5. Mentorica sedmorici polaznika Diplomatske akademije «Gavro Vuković», Pravni fakultet, Podgorica, Crna Gora. pri izradi njihovih završnih radova. Svi radovi obranjeni.

 

TEŽIŠTA ISTRAŽIVAČKOG RADA

američka vanjska politika, europska sigurnost, europska obrana


ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

 • 2000 - Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu «Republika Hrvatska u međunarodnoj zajednici» , Ministarstvo obrazovanja, znanja i športa Republike Hrvatske, voditelj prof.dr. Radovan Vukadinović
 • 2000 – 2001. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu «South East Europe-Security and Cooperation», Copenhagen Peace Research Institute (COPRI), Copenhagen, Danska, voditelj: prof.dr. Hakan Wiberg
 • 2002 – 2005. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu «Hrvatsko-slovenska sigurnosna suradnja», zajednički projekt Fakulteta političkih znanosti, Zagreb i Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.

 

ISTRAŽIVAČKI BORAVCI U INOZEMSTVU

 • Florida State University; Tallahhasse, SAD, veljača 1999., istraživački rad za izradu magistarskog rada «Clintonova vanjska politika»
 • COPRI, (Copenhagen Peace and Research Institut). Kopenhagen, Danska, rujan 1999., istraživanje «The New World Order»
 • Florida State University; Tallahhasse, SAD, veljača 1999., istraživački rad za izradu magistarskog rada «Clintonova vanjska politika»
 • COPRI (Copenhagen Peace and Research Institut). Kopenhagen, Danska, rujan, listopad 2000 , istraživanje «New transatlantic relations after the Cold war»
 • University of Kent, Canterbury, Velika Britanija, siječanj 2001., istraživački rad te u sklopu ALIAS programa predavala polaznicima dodiplomskog i poslijediplomskog studjija; održana dva predavanja: «Croatia and euroatlantic integrations», «Challenges to security in the Southeastern Europe»
 • DUPI (Danski Institut za vanjsku politiku), Kopenhagen, Danska, studijski boravak od 1.7.-30.8.2001. ,znanstveno-istraživački rad za pripremu knjige «Clinton i novi svjetski poredak»
 • Florida State University; Tallahhasse, SAD, studijski boravak , veljača 2000, znanstveno-istraživački rad za izradu doktorske disertacije «Američka politika i novi transatlantski odnosi nakon hladnog rata»
 • Florida International University, Miami, SAD, ožujak, 2002., znanstveno istraživanje za pripremu knjige «Euroatlantizam»
 • Florida State University; Tallahhasse, SAD, veljača 2003., izrada studije «Bush's Grand Strategy», te pomaganje predmetnom nastavniku u organizaciji nastave, pismenih i usmenih ispita na predmetu «East European Security» na Poslijediplomskom studiju Međunarodni odnosi

 

SUDJELOVANJE NA KONFERENCIJAMA I GOSTUJUĆA PREDAVANJA

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima s vlastitim priopćenjima


a) u inozemstvu

 1. International Studies Association ( ISA ) 41st Anual Convention, Los Angeles, March 14-18 2000., paper «Croatia and NATO»
 2. Halki International Seminar «Shaping Europe's Future» Halki, Rodos, Grčka, 6-13.9.2000., paper «Croatia and Southeastern Europe»
 3. Regional Inter University Seminar «Improvement of International Relations Ciriculum»,Sinaia, Rumunjska, 8-11.2.2001., paper:»Theory and Practice in International Relations: The Case of Croatia»
 4. Workshop «The Quest for New Balkan Politics – Changed Framework Conditions and New Perspectives for Balkan Politics», Tutzing, Njemačka, 6-8.4.2001., paper «Croatia after Democratic Changes»
 5. International Studies Association (ISA) -43rd Annual Conference, New Orleans, SAD, 24-27.3.2002., paper «Transformation in the political system and the new civil-military relations in Croatia»
 6. Međunarodna konferencija «The role of civilians in national strategy and the civil-military relations in the post-socialistic European countries», Budimpešta, 24-26.4.2002., paper «Development of civil.military relations in Croatia»
 7. «European peace research conference», međunarodna konferencija, Schlaiming, 19-21.7.2002., paper »Croatia and European Integration»
 8. International Studies Association ( ISA ) 44st Anual Conference, Portland, SAD, 25.2. -1.3.2003., sudjelovanje na dva panela i prezentacija dva papera: «Croatia and the South Eastern Europe» te paper «Recent development in Croatia after the democratic changes»
 9. Međunarodna konferencija «Europska sigurnost», Banja Luka 21-22.11.2002., referat «SAD za vladavine Georga Busha i njegov odnos spram JI Europi»
 10. Međunarodni studentski seminar «Demokracija i JI Europe», Banja Luka, 7-11. 4. 2003., referat «SAD i nova Bushova strategija»
 11. «New World Order», međunarodni znanstveni skup, Vienna, 4-6.11.2002.paper «Croatia and NATO»
 12. «Improvements in the South Eastern Europe», Tutzing, 13-15.4.2003., paper «Croatia towards EU»
 13. International Studies Association ( ISA ) 45st Anual Convention,Montreal, March 17-20, 2004, sudjelovanje u dva panela i prezentacija dva papera: «Croatian security and the EU – problems and prospects» i paper «Croatian Policy between EU and the USA»
 14. «From the Adriatic Charter to Full NATO Membership», Skopje, Makedonija, 21-22. 5. 2004., paper «Public diplomacy in Croatia and NATO»
 15. «NATO in the Run-up to Istanbul», Tallinn, 3-5. 6.2004., paper «Croatia on its way to NATO»
 16. «First Sofia Meeting:Changing Security Concepts in Central and South Eastern Europe, Sofia, 17-19.2.2005., paper «Croatia and regional cooperation- the activities of the Atlantic Council of Croatia»
 17. «Crna Gora i Evroatlantske integracije», Budva, Crna Gora, 12-16.10.2005, referat «NATO u novoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi»

b) u Republici Hrvatskoj

 1. «Challenges to European Security», IUC Dubrovnik, 18-24.6.2000, paper »Stability Pact and SEE»
 2. «Security and Cooperation in the SEE», IUC Dubrovnik, 18-25.6.2001., paper: «Croatia and euroatlantic organizations»
 3. «Regional Security and Cooperation in the South Eastern Europe», IUC Dubrovnik, 21-28. lipnja 2002., paper «Croatia towards NATO»
 4. «Regional Security and Cooperation in the South Eastern Europe», IUC Dubrovnik, 20-27. 6.2003., paper «Croatia and regional cooperation»
 5. «Regional Security and Cooperation in the South Eastern Europe», IUC Dubrovnik,20-27.6.2004., paper «Croatia and its neighbours»
 6. «Regional Security and Cooperation in the South Eastern Europe», IUC Dubrovnik,19-26. 6.2005, paper «Croatia and its Pfp activities»
 7. «Regional Security and Cooperation in the South Eastern Europe, IUC Dubrovnik ,26.6.-2.7.2006., paper «Croatia on its way towards EU and NATO»

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima bez vlastitog priopćenja

a) u inozemstvu

 1. Workshop «European Studies in SEE», Beograd, 24-25.1.2001.
 2. Međunarodna konferencija «The Informal Economy in the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges to the Proces of EU Enlargement», Sofia, Bugarska,18-19.4.2002.
 3. «New World Order», međunarodni znanstveni skup, Vienna, 4-6.11.2002.
 4. «New NATO's Agenda», Atlantic Treaty Annual Assembly, Istanbul, 9- 11.11. 2002.
 5. «NATO after Prag», međunarodna znanstvena konferencija, Rim, 2-3. 12.2002.
 6. «15th International Antalya Conference on Security and Cooperation, Belek-Antalya, 3-7. 4. 2005

b) u Republici Hrvatskoj

 1. «Hrvatska 2020.- Vizije i perspektive za politiku, gospodarstvo i društvo», Zagreb, 22. 1. 2004.
 2. «Prema članstvu u NATO-u- dijalog s javnošću, Selce,29-31. 10. 2004.

Gostujuća predavanja

 1. Stručni skup «Republika Hrvatska i Partnerstvo za mir», FPZ, Zagreb, 5.6.2000. prezentacija referata:»Clintonova administracija i ulazak Hrvatske u PfP»
 2. Politička tribina «Od Balkana do Afganistana», Zoon Politikon, FPZ, Zagreb, 10.4.2001.
 3. Youth Meeting of Vilnius 10-Visegrad Group; 19-23 November, 2003, predavanje «Balkan countries and their role in the new Europe»
 4. Tijekom prosinca 2003. i 2004. održala niz predavanja iz kolegija Međunarodni odnosi na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova RH.
 5. Mediteranska škola europskog prava- sloboda i pravo. Pravo i europske integracije, Petrovac, Crna Gora, 2-7. svibnja 2004., predavanje «Europske integracije i Mediteran»

 

STRUČNE AKTIVNOSTI

Članstvo u udrugama

 1. Potpredsjednica Atlantskog vijeća Republike Hrvatske.
 2. Izvršna direktorica Centra za međunarodne studije.
 3. Članica Hrvatske udruge za međunarodne studije (HUMS)
 4. Članica međunarodne organizacije International Studies Association (ISA)

Rad na organizaciji i izvedbi programa međunarodne ljetne škole ŠIPAN

Od 2002. Centar za međunarodne studije i Atlantsko vijeće RH organiziraju međunarodnu ljetnu školu Šipan, Luka Šipanska, otok Šipan, RH. Aktivno je sudjelovala u idejnim i organizacijskim poslovima pri osnivanju same škole te utvrđivanju i provedbi programa na istoj i to:

Godine 2002.- 2 jednotjedna seminara

 1. »Sigurnost i suradnja na Jugoistoku Europe», 1-7.7., predavanje «JI Europe- novi izazovi sigurnosti»
 2. «NATO and Southeastern Europe», 1-6.9., predavanje «New transatlantic relations after the Cold war»

Godine 2003. – 4 jednotjedna seminara

 1. Nacionalne manjine i europske integracije», 1-7.7., predavanje «Hrvatska na putu u euroatlantske integracije»
 2. «European Union and South Eastern Europe», 7-13, 7., predavanje «EU and Croatia»
 3. «Nova europska sigurnost»,23-30.8., predavanje «EU i nova obrana»
 4. NATO and SEE» 31.8.-6.9., predavanje «NATO and Mediterranean»

Godine 2004. – 4 jednotjedna seminara

 • «Democratic Control of the Security Sector in South-Eastern Europe», 7-14.7., voditeljica simulacije «NATO and Western Balkan after Istanbul summit»
 • «Values in Political Concepts in State, Economic and Social Affairs», 16-23 7., voditeljica workshopa «Values of the european integrations»
 • «Euroa-Atlantic Integrations and SEE», 30.8.-6.9., predavanje «NATO after Istanbul summit»
 • «NATO and SEE» 6-12.9., predavanje «Challenges to NATO»
 • Godine 2005. – 4 jednotjedna seminara
 • «Crisis menagement and SEE»8-14.7., voditeljica workshopa
 • «Vrijednosti u politici- slučaj jugoistočne Europe»,15-21.7., predavanje «Nove vrijednosti euroatlantizma»
 • «NATO – prošlost, sadašnjost , budućnost» 29.8.-4.9., voditeljica simulacije «Pregovori oko statusa Kosova»
 • «NATO and SEE», 5-11.9., voditeljica simulacije «The Adriatic Charter- the gateway to NATO»
 • Godine 2006. – 4 jednotjedna seminara
 • «Operacije očuvanja mira na jugoistoku Europe», 8-14.7., voditeljica simulacije «Mirno rješenje kosovskog pitanja»
 • «Gospodarski razvoj i sigurnosnopolitička stabilnost u Europi», 21-27.8., predavanje «Širenje EU- prednosti i nedostaci»
 • «NATO – past, present, future» 28.8.-4.9., voditeljica simulacije «NATO and SEE»
 • «NATO and SEE», 5-11.9., voditeljica simulacije «The Adriatic Charter- one step to NATO?»

Uređivanje znanstvenih publikacija

 • Od 2000. godine do danas članica uredništva časopisa Međunarodne studije, jedinog časopisa u RH za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju
 • Od 2000. godine do danas članica uredništva časopisa Gaudeamus (BiH).
 • Od 2002. do danas urednica biblioteke «Međunarodne studije», nakladno-istraživačkog zavoda Politička kultura, Zagreb.

Prikazi, recenzije, izvješća
a) nakon izbora u zvanje docenta

 • Michael T. Clare: Krv i nafta, Znanje, Zagreb,2005., Međunarodne studije, zima 2005., str.103-105.
 • Anton Grizold: Slovenija u spremenjenem varnosnom okolju, FDV, Ljubljana 2005., Međunarodne studije, jesen 2005.,str.117-119.
 • Bill Clinton: Moj život,Naklada Ljevak, Zagreb, 2004., Međunarodne studije,proljeće 2005., str. 123-126.
 • «15th International Antalya Conference on Security and Cooperation», Međunarodne studije,proljeće 2005., str. 140-142.
 • Hajrudin Somun:Mahatir-the Secret of the Malaysian Success,Pelanduk Publications, Jaya,2003., Međunarodne studije,zima 2005., str. 121-124.
 • Hans Blix:Razoružavanje Iraka. Istina i obmana, Znanje, Zagreb, 2004., Međunarodne studije,jesen 2004., str. 205-507.
 • «Međunarodna konferencija 'NATO in the run-up to Istanbul'» Međunarodne studije, ljeto, 2004., str.129-130.
 • Win van Meurs (ed.) Prospects and Risks Beyond EU Enlargement, Southeastern Europe: Weak States and Strong International Support i Iris Kempe (ed.), Prospects and Risks Beyond EU Enlargement Eastern Europe:Challenges of a Pan-European Policy, Opladen 2003, Međunarodne studije,zima 2003., str. 113-117
 • «Međunarodni znanstveni seminar: «Regional Security and Cooperation in South Eastern Europe», Međunarodne studije, jesen 2003., str.141-142.

b) do izbora u zvanje docenta

 1. Stanley A. Renshon, High Hopes – The Clinton Presidency and the Politics of Ambition, New York University Press, New York & London, 1996., str. 402 – prikaz u Politička misao, God.36. br.1., 1999., str.253- 255.
 2. Paul Robert Magocsi, Historical Atlas of East Central Europe,University of Washington Press, Seattle & London, 1995., str. 218 – prikaz u Politička misao, God.36. br.1., 1999., str.258-260.
 3. «Međunarodni znanstveni seminar regionalna suradnja i sigurnost u jugoistočnoj Europi»- prikaz u Politička misao, God.36. br.2., 1999., str 241- 243.
 4. «Hrvatska udruga za međunarodne studije» – prikaz u Politička misao, God.36. br.3., 1999., str. 229-230.
 5. Stanko Nick, Diplomatski leksikon, Barbat, Zagreb, 1999., 255 str – prikaz u Politička misao, God.36. br.3., 1999., str.219-220.
 6. William G. Hyland, Clinton's World: Remaking American Foreign Policy, Praeger, London, 1999, str. 220 – prikaz u Politička misao, God.36. br.4., 1999., str. 213-215.
 7. Radovan Vukadinović, Sigurnost na jugoistoku Europe; Anton Grizold,Siniša Tatalović, Vlatko Cvrtila, Suvremeni sustavi nacionalne sigurnosti, Franjo Turek, Globalizacija i globalna sigurnost, - prikaz knjiga u Zborniku Međunarodne studije, vol I.2000, Zagreb, 2000, str. 407-413.
 8. «Međunarodne studije, Vol.I. 2000», prikaz časopisa u Politička misao, god. 2000. Vol.37.br.2. str. 220.
 9. «Shaping Europe's Future» - prikaz međunarodnog ljetnog seminara Halki, Grčka 6-13. rujna 2000., u Politička misao, god. 2000. Vol.37.br.3. str.210-212.
 10. Međunarodne studije (International Studies), Vol.I, 200, HUMS, Zagreb, Golden marketing, Zagreb, 2000., str. 438. – prikaz na engleskom jeziku u Politička misao, God. 37., No.5, 2000., str.192-193.
 11. Kenneth N.Waltz:, Čovjek, država i rat, Barbat i Institut za međunarodne odnose, Zagreb, 1998., str. 228., - prikaz u Politička misao, God.38. br.1, 2001., str. 178-180.
 12. «Regional Cooperation and Institutional Building in Central and Eastern Europe», obavijest o međunarodnoj znanstvenoj konferenciji, Bukurešt, 3-5. svibnja 2001. u Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Vol.I. br.1., ljeto-2001. Zagreb, str.166-168.
 13. Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?Toward a Diplomacy for the 21st Century, New York, 2001., str. 318 – recenzija u Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju,Vol.I.br.2-3, 2001., Zagreb, str. 193-200.
 14. «Security and Cooperation in the South Eastern Europe», IUC Dubrovnik 18-25.lipnja 2001, prikaz seminara u Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Vol.I. br.2-3, 2001., Zagreb, str. 211.
 15. «Network of European Studies in South Eastern Europe», Beograd, 24-25.siječnja 2001. – informacija u Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Vol.I. br.2-3, 2001., Zagreb, str.203-231.
 16. Walter Laqueur, The New Terrorism – Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, London, 1999., str. 312 – prikaz knjige u Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Vol.I. br.4. 2001. Zagreb, str. 214-217.
 17. «The Balkans: Searching for Solutions», obavijest o međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Bergenu 9-12. lipnja 2002., Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.II, br. 1-2, 2002., str.193-196.
 18. «Civilians in National Security Policy and National Security Strategy», obavijest o međunarodnoj konferenciji u Budimpešti, 26-27.travnja 2002., Međunarodne studije-časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.II, br. 1-2, 2002., str.197-198.
 19. Ted Galen Carpenter, Peace and Freedom.Foreign Policy for a Constitutional Republic, Washington D.C., 2002., str. 318. – prikaz knjige u Međunarodne studije-časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.III. br.1., 2003, Zagreb, str. 145-148.
 20. «South Eastern Europe between Margionalization and EU», prikaz workshopa, Tutzing, 11-13.travnja 2003. u u Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.III. br.1., 2003, Zagreb, str.157-159.

Javni strukovni angažman na razvoju znanosti i nastave, popularizaciji znanosti i razvijanje suradnje Organizacija međunarodnih seminara i stručnih skupova

 1. Idejno osnivanje i organizacija međunarodnog znanstvenog studentskog seminara «Republika Hrvatska i Republika Slovenija – put prema euroatlantskim integracijama», RACVIAC, 18-19. 12. 2002., ujedno i voditeljica simulacije:»Kriza u Piranskom zaljevu»
 2. Organizacija i glavni koordinator međunarodne ljete škole Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova RH, «Diplomacy in Eastern and Central Europe» , kolovoz/rujan 2002., Dubrovnik
 3. Organizacija i sudjelovanje u radu «Škole demokracije» Banjaluka,BiH: travanj 2003, predavanje: «Novi svjetski poredak- izazovi sigurnosti» svibanj 2004; predavanje: «Euroatlantski odnosi u novom svjetskom poretku»
 4. svibanj 2005, predavanje: « Euroatlantske integracije i Zapadni Balkan»
 5. Organizacija i sudjelovanje u radu kao predsjedavajuća međunarodne konferencije «NATO u 21. stoljeću», Zagreb,18-20.11.2004.
 6. Organizacija i sudjelovanje u radu kao predavač seminara za nastavnike srednjih škola Zagrebačke županije «Europske integracije i Hrvatska», Varaždin, listopad 2005., predavanje «Nastanak i razvoj EU»
 7. Idejno osnivanje, organizacija i sudjelovanje u radu kao predavač «Škole euroatlantskih integracija», Zagreb, 24-27. 4. 2006., predavanje «Izazovi novim euroatlantskim odnosima»
 8. Voditeljica modula «Evropska unija-škola diplomatije», izlaganje «Američka vanjska politika i diplomatija», voditeljica radionica «Bilateralni diplomatski pregovori-ekonomska diplomatija», « Izbor ambasadora i vojnog atašea BIH u određenoj zemlji», i « Multilateralni pregovori- sastanak Vijeća sigurnosti UN zbog Irana» na Političkoj akademiji Filozofskog fakulteta Banjaluka i Centra za studentsku demokratiju , Banjaluka , BiH, prosinac 2006.

Sudjelovanje u medijima (nakon izbora u zvanje docenta)

a) Objavljeni tekstovi u Le Monde Diplomatiqu

 • «EU i zajednička vanjska i sigurnosna politika» rujan 2006., str.20-21.
 • «NATO i Rusija»,svibanj 2006., str 20-21.
 • «Nastavak američke globalne dominacije», ožujak, 2006., str 28-29.
 • «EU i regionalna suradnja», rujan 2005., str 24-25.

b) Objavljeni tekstovi na Radio Zagrebu III program- Eurostorije

 • «Novi NATO- nastavak euroatlantske sigurnosne dominacije» rujan 2006.
 • «NATO i odnosi partnerstva», travanj 2006.
 • «Studentska populacija i odnos spram NATO», rujan 2005.
 • «Studentska populacija i odnos spram EU», veljača 2005.
 • «NATO nakon Istanbula», prosinac 2004.
 • «Bushova nova globalna strategija» svibanj, 2004.
 • «Novi odnosi SAD-a i NR Kine» travanj, 2004.
 • «Transformacija NATO-a u novom svjetskom poretku», studeni 2003.

c) Objavljeni tekstovi u ostalim medijima

 1. «Pet godina učenja o euroatlantizmu- Međunarodna ljetna škola Atlantskog vijeća RH», Novi list, 5.9.2006., str. 6 (prilog Europa)
 2. «Hrvatska pred EU», Horizont, politički magazin, veljača 2006., str. 4-5.

RADOVI OBJAVLJENI U POSLJEDNJIH PET GODINA
Knjige

 1. L.Čehulić: Europska obrana, Politička kultura, Zagreb, 2006., str. 207. (sveučilišni udžbenik)
 2. A.Grizold, L.Čehulić: Međunarodna sigurnost i NATO u novom svjetskom poretku, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2006., str. 146.
 3. R.Vukadinović, L.Čehulić, D.Lovrić: NATO u međunarodnim odnosima, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2006., str.201.
 4. R.Vukadinović, L.Čehulić: Politika europskih integracija, Topical, Zagreb, 2005.,str.399. ( sveučilišni udžbenik)
 5. L.Čehulić: Yearbook Šipan 2005., (ed.), Politička kultura, Zagreb,2006., str. 251.
 6. L.Čehulić: Yearbook Šipan 2004, (ed.), Politička kultura, Zagreb,2005., str. 194.
 7. L.Čehulić: NATO and New International Relations, (ed.) Politička kultura, Zagreb,2004., str. 239.
 8. L.Čehulić: NATO i novi međunarodni odnosi, (urednica), Politička kultura, Zagreb,2004., str. 251.
 9. L.Čehulić: Yearbook/Zbornik radova Šipan 2003, (urednica), Politička kultura, Zagreb, 2004., str.270.
 10. L.Čehulić: Euroatlantizam, Politička kultura, Zagreb,2003., str. 348. (sveučilišni udžbenik)

Radovi u časopisima s međunarodnom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima i publikacijama (A1)

 1. «Europska obrana i Ustav EU», Međunarodne studije,god.VI., br.3., str.23-33.
 2. «Croatia on the Path to European Union», u L.Čehulić: Yearbook Šipan 2005., (ed.), Politička kultura, Zagreb,2006., str.46-52.
 3. Croatia and european integration», u «Gospodarka i polityka, ed.by. B.Bednarczyk & M.Lasonia, Krakowska Szkola Wyzsza im. Andrzeja Prycza Moderzewskiego, Krakow 2005., str.169-177.
 4. «Euroatlantske integracije i Mediteran», Međunarodne studije, god.V., br.1., 2005., str. 59-71.
 5. «NATO nakon Istanbula», Međunarodne studije, god.IV., br.3-4., 2004., str.9-20.
 6. «Zaokret Bushove strategije:od vojne do socijalne, Međunarodne studije, god.IV., br.1., 2004., str. 17-28.
 7. «Prirodni resursi i američka politika u Perzijskom zaljevu», Međunarodne studije, god.III., br.4., 2003.str. 42-60.
 8. «Transnacionalni izazovi američkoj politici», Međunarodne studije-časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.II, br. 1-2, 2002., str. 37-52.
 9. «Hrvatska studentska populacija i euroatlantske integracije», Međunarodne studije-časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.II, br.3., 2002., str. 49-62.
 10. «Temeljene determinante koncepta novi svjetski poredak», Međunarodne studije- časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.II, br.4., 2002., str. 5-21.
 11. «Bushova 'Grand Strategy'», Međunarodne studije-časopis za međunarodne odnose , vanjsku politiku i diplomaciju, god.III, br.1, 2003., str. 15-34.

Ostali znanstveni radovi (A2)
Radovi u zbornicima i drugim znanstvenim publikacijama

 1. «Croatia and European Union», Balkan Mosaic, Newsletter, November 2005., Skopje, str. 10-12.
 2. «Euroatlantski odnosi i Mediteran u novom svjetskom poretku», Godišnjak/Yearbook Šipan 2004 /Čehulić L. ur., Zagreb, 2005., str. 67-78.
 3. «NATO- the new model of relations», knjiga NATO and new international relations/Čehulić L. ed.,Zagreb,2004. , str. 57-72.
 4. «Euro-Atlantic relations in the New World Order», Godišnjak/Yearbook Šipan 2003 /Čehulić L. ur., Zagreb, 2004., str. 86-99..
 5. «NATO i Mediteran u novom svjetskom poretku», u Zborniku radova Demokratski nadzor i kontrola nad bezbjednosnim sektorom u regionu, Banja Luka, 2004, B. Vignjević ur., str. 59-66.
 6. «Europske integracije i Mediteran», u zborniku radova Mediteranske škole europskog prava - Pravo i europske integracije, sveska III, Podgorica, maj 2004., str. 101-111.
 7. «Euroatlantizam u novom svjetskom poretku», u zborniku radova Međunarodni odnosi, grupa autora, Poslijediplomski studij Međunarodni odnosi, Zagreb, 2003., str.126-170.
 8. «Transformation of Croatian Military» u knjizi Security and Cooperation in the Southeastern Europe, ed.by.Anton Grizold, FDV, Ljubljana, 2003., str. 207-226.
 9. «Balkan countries and their role in the new Europe», zbornik radova The New European Community, ,ed.by. V.Adamkus &A.Zuokas, Institute of International Relations and Political Sciences of Vilnius University,Vilnius 2003., str. 20-26.
 10. NATO – od sustava kolektivne sigurnosti do unipolarnog američkog vodstva, Working papers 5,Vol 2-2003, HUMS & CISA, Zagreb, 2003., str. 1- 15.
 11. «Europsko-američki odnosi nakon najave europske obrane», EU-pravni, gospodarski i politički aspekt, Informator br. 5125-5126,Zagreb,19.i23. travnja 2003., str. 15-18.
 12. «Kako hrvatski studenti vide EU», EU-pravni, gospodarski i politički aspekt, Informator br. 5125-5126,Zagreb,19.i23. travnja 2003.,str. 19-22