English (United Kingdom)Croatian(HR)
PDF Ispis E-mail

RIJEČ UREDNIKA

Deset godina u životu znanstvenog časopisa važan je događaj koji pokazuje da se u sredini koja nije imala dulje tradicije bavljenja međunarodnim odnosima uspjela održati inicijativa pokrenuta u Centru za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije.

Na svojim stranicama Međunarodne studije su proteklih godina objavile niz studija, članaka i prikaza eminentnih svjetskih znanstvenika, znanstvenika iz naše sredine kao i mlađih ljudi od kojih su neki po prvi put svoje radove objavili upravo na stranicama Međunarodnih studija.

Boreći se sa teškoćama koje su manje više opće prisutne i opće poznate časopis je uspio opstati, stvoriti jezgro svojih suradnika i isto tako pokazati da Hrvatska kao mlada zemlja nužno treba razvijati interes za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju. Držeći se postavljenih kriterija Uredništvo je nastojalo prije svega zadržati znanstveni profil što je dobilo i svoje priznanje kroz međunarodnu citiranost ali isto tako i preko kruga redovitih suradnika i čitatelja.

Koristimo ovu priliku da zahvalimo dosadašnjim članovima Uredništva kao i članovima Međunarodnog izdavačkog vijeća koji su bili konstruktivni suradnici i pomogli su da se časopis održi.

Ulazeći u novo desetljeće svoga izlaženja Uredništvo časopisa želi zahvaliti na suradnji dosadašnjem izdavaču Nakladno-izdavačkom zavodu Politička kultura iz Zagreba. U novim uvjetima Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije odlučio je da krene u zajednički poduhvat s Visokom školom međunarodnih odnosa i diplomacije iz Zagreba koja po svom nazivu ustrojstvu i karakteru predstavlja prirodnog partnera s kojim se nadamo da ćemo uspješno surađivati.

Novi sastav Uredništva i Međunarodnog savjeta trebali bi biti jamstvo da će se zadržati dosadašnja znanstvena razina i da će se s druge strane ojačati i osvježiti pristup proučavanju međunarodnih odnosa na našem prostoru.