English (United Kingdom)Croatian(HR)
O Hrvatskoj udruzi za međunarodne studije PDF Ispis E-mail

Hrvatska udruga međunarodne studije (HUMS) je osnovana 1999. godine na Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu s ciljem okupljanja i povezivanja studenata, postdiplomanata i znanstvenika koji se bave ili se žele baviti istraživanjem međunarodnih studija kroz savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, znanstveno-istraživačke projekte ili pak povezivanjem sa sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu.

Udruga ima oko 200 članova, od toga 20 doktora znanosti, 30 magistara znanosti. Struktura članstva omogućuje da HUMS bude znanstvena i praktično upotrebljiva promišljajuća skupina (think tank) koja zbog kvantuma i kvaliteta znanja u području međunarodnih odnosa i studija može Hrvatskoj ponuditi prava vanjsko-politička rješenja. HUMS je pridruženi član International Studies Association (ISA), čije se sjedište nalazi u SAD-u.

 

Tijela udruge su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik
  4. Nadzorni odbor

 

Dužnost predsjednika obnaša prof.dr.sc. Radovan Vukadinović. Udruga najuže surađuje s Fakultetom političkih znanosti, Atlantskim vijećem Hrvatske, Vijećem za nacionalne manjine RH, kao i ostalim udrugama, institucijama i organizacijama u zemlji (MORH, MVP, MUP) i svijetu koje djeluju u smjeru veće demokratizacije društva. HUMS i CMS izdaju "Međunarodne studije", časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju.

Redakcija Zbornika sastoji se od domaćih stručnjaka, na čijem čelu se kao predsjednik nalazi prof.dr. Radovan Vukadinović, te inozemne redakcije u čijem se sastavu nalaze uvaženi strani stručnjaci za međunarodne odnose.