English (United Kingdom)Croatian(HR)
„enlargEDUCATION: THE EUROPEAN SUITCASE FOR ENLARGEMENT“ PDF Ispis E-mail


Prikaz konferencije

„enlargEDUCATION: THE EUROPEAN SUITCASE FOR ENLARGEMENT“ (International Conference in Berlin, Eurpäische Akademie Berlin)

website: www.eab-berlin.eu

U Berlinu je od 27. do 29. studenog 2012. godine održana međunarodna konferencija o integriranju teme Europskog proširenja u obrazovanju učenika u zemljama Europske unije pod nazivom „enlargEducation: the European Suitcase for Enlargement“ u organizaciji Europske akademije iz Berlina koja redovito organizira konferencije, seminare i predavanja s europskim temama.

Ovo je bila završna konferencija međunarodnog projekta „The European Suitcase for Enlargement“ kojeg su pokrenuli Europska komisija, Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke, Europska akademija iz Berlina i Hanns Seidel Stiftung. Nositelj projekta za Hrvatsku je Atlansko vijeće Hrvatske. Domaćin konferencije je bila Europska akademija iz Berlina. U projektu su sudjelovale sljedeće zemlje: Njemačka, Francuska, Poljska, Bugarska i Hrvatska.

U radu Konferencije su sudjelovali voditelji projekta iz svake zemlje sudionice, nastavnici iz svake zemlje sudionice projekta, učenici iz Bugarske i Njemačke koji su sudjelovali u projektu, predstavnici Europske akademije iz Berlina, predstavnici Robert Schuman zaklade, predstavnici Europske komisije. Zadatak nastavnika i učenika je bio aktivno sudjelovati u radionicama, diskusijama i komentarima nakon predavanja te na kraju konferencije prezentirati svoj rad s učenicima i napraviti evaulaciju konferencije.

Konferencija je završni dio projekta tijekom kojeg su se više puta sastali voditelji projekta svake zemlje sudionice i nastavnici na seminarima i radionicama na kojima se izradio plan rada projekta za svaku zemlju i na kojima se pratio tijek provedbe projekta. Cilj projekta je bio izraditi „Europski kovčežić za proširenje“ u kojem se nalaze materijali za poučavanje o proširenju Europske unije, sedamdeset posto materijala čine zajednički materijali za svaki zemlju, a trideset posto materijala za poučavanje čine specifični materijali za poučavanje o Europskom proširenju prilagođeni obrazovnom sistemu svake zemlje sudionice. Materijali u kovčegu su didaktičke pripreme za nastavu, didaktičke igre, radionice, tekstovi za obradu na satu, prijedlozi za male školske projekte, interaktivne igre, zadaci za debatne rasprave.

Rad konferencije je organiziran oko dvije teme koje su obrađivane tijekom radionica, predavanja i javne rasprave:

  1. EU proširenje – kako će se dalje nastaviti s Europskim proširenjem, koje zemlje bi trebale ući u Europsku uniju i kada
  2. Europski kovčežić za proširenje – što se nalazi u kovčežiću, kako upotrijebiti materijale u nastavnom procesu i kako integrirati temu EU proširenje u obrazovnom sistemu svake zemlje sudionice

Nakon uvodnog pozdrava predstavnice Europske akademije u Berlinu Elisabeth Botsch i prezentacije projekta „Europski kovčežić za proširenje“ voditelji projekta za Francusku, Njemačku, Bugarsku, Poljsku i Hrvatsku su u svom izlaganju iznijeli značenje proširenja Europske unije za svoju zemlju. Predstavnica Robert Schuman zaklade iz Poljske istaknula je pozitivne pomake Poljske pri ulasku u Europsku uniju, mogućnosti koje je Poljska iskoristila tijekom proširenja EU 2004. i procese prilagodbe koje je Poljska tada svladala, predstavnik Hanns Seidel zaklade iz Sofije ukazao je na prednosti i poteškoće prilikom ulaska Bugarske tijekom proširenja EU 2008. Voditelji projekta za Hrvatsku Radovan Vukadinović, predsjednik Atlanskog vijeća Hrvatske i Aleksandra Markić Boban, predsjednica Hanns Seidel zaklade u Zagrebu istaknuli su iskustvo Hrvatske u pregovorima s EU i procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji te razloge pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Na kraju prvog dana konferencije predstavnica Schwarzkopf zaklade prezentirala je radionice za djecu i učenike u dobi od 5 do 18 s temom Europske unije koje Zaklada provodi u Njemačkoj i prilagođava specifičnostima obrazovnog sustava svake njemačke pokrajine.

Drugog dana konferencije sudionici su sudjelovali u radionicama za nastavne djelatnike i voditelje projekta. Radionice su bazirane na materijalima koji se nalaze u Europskom kovčežiću za proširenje. Nastavnici su raspravljali o geografskim i kulturnim granicama Europe. Zadatak je bio odrediti koje države bi pripadale kontinentu Europe na osnovu svog geografskog položaja, a koje na osnovu svog kulturnog identiteta te koje države bi u budućnosti trebale ući u Europsku uniju. Radionica je otvorila raspravu među sudionicima i potaknula ih da nađu kompromise i usuglase svoju odluku s drugima. Cilj je bio razmisliti o proširenju EU, ali i pokazati kako ovaj način učenici odnosno budući punoljetni građani Europske unije uče kritičkom razmišljanju, tolerancijii vrijednostima građanskog odgoja. Nastavnici su također razmijenili svoja iskustva u radu s učenicima o temama Europske unije i specifičnostima tijekom rada s učenicima unutar ovog projekta.

Nakon kraćeg razgledavanja europskih institucija u Berlinu sudionici konferencije su u predstavništvu Europske komisije u Berlinu zajedno sa predstavnikom Europske komisije u Njemačkoj Andreasom Petschke i predstavnicom Europske akademije u Berlinu prezentirali medijima projekt „European Suitcase for Enlargement“. Nastavnici su se u razgovoru s novinarom osvrnuli na trideset posto materijala u kovčegu koji su specifični za svaku zemlju sudionicu projekta. Nakon prezentacije projekta u medijima sudionici konferencije su prisustvovali javnoj raspravi u predstavništvu Europske komisije s temom „Budućnost proširenja Europske unije“. O proširenju su govorili generalni direktor za proširenje Europske unije iz Europske komisije, zamjenik povjerenika za francusko njemačku suradnju u ministarstvu vanjskih poslova Njemačke, bugarski ambasador u Njemačkoj, stručnjak za proširenje na Balkanu iz njemačke Zaklade Znanost i politika i predstavnica Robert Schuman zaklade u Poljskoj. Tijekom rasprave spomenuti su problemi oko ulaska Makedonije i Turske u Europsku uniju i napredovanje pregovora s Islandom.Generalni direktor za proširenje Europske unije je iznijeo mišljenje Europske komisije o Hrvatskoj, o uspješnom ispunjavanju gotovo svih uvjeta i ulasku Hrvatske u EU 2013.

Govornici javne rasprave su zaključili kako bi nakon ulaska Hrvatske u EU trebalo usporiti s procesom proširenja Europske unije ne samo zbog političkih i ekonomskih problema zemalja koje bi trebale pristupiti Europskoj uniji nego ponajviše zbog unutarnjih problema Europske unije, zbog gospodarske krize u kojoj se nalazi eurozona i gubitka povjerenja u financijsku kontrolu država članica. Zaključeno je kako bi se trebale smanjiti gospodarske razlike između država članica Europske unije prije novog proširenja Europske unije.

Evaulacija i zaključak

Zadnji dan konferencije nastavnici su prezentirali svoj rad s učenicima na ovom projektu. Predstavljeni su didaktički materijali, pripreme za nastavu, ideje o kreativnim radionicama i materijali za poučavanje o europskim temama u nastavi s odraslima. Tijekom prezentacije raspravljalo se o specifičnostima obrazovnih sustava svake države sudionice i na koji način se obrađuju teme o Europskoj uniji. Uočene su već postojeće razlike između zemalja sudionica projekta u opsegu obrade gradiva o EU i u integraciji gradiva u pojedine predmete. Nastavnici su razmijenili kontakte i dogovorili se za buduću suradnju. Uslijedila je završna evaulacija projekta. Sudionici konferencije su se složili kako su konferencija i projekt ostvarili svoje ciljeve. Došlo je do razmjene iskustva i materijala za nastavu s temom proširenja EU. Tijekom konferencije su iznijeti argumenti i stavovi o proširenju Europske unije. Projekt je potaknuo na izradu više materijala o EU i pojačanoj integraciji gradiva o EU u obrazovnim sustavima država članica Europske unije. Hrvatski tim na konferenciji je zaključio kako bi se gradivo o Europskoj uniji trebalo uklopiti u Školski kurikulum s ciljem ne samo poučavanja o Europskoj uniji nego i prenošenjem građanskih vrijednosti mira, multikulturalnosti i demokracije koje promovira Europska unija.

Konferencija je završila dogovorom o daljnjem nastavku projekta odnosno promoviranju Europskog kovčežića za proširenje u obrazovnim institucijama i pred obrazovnim predstavnicima u državama sudionicama projekta „European Suitcase for Enlargement“.