English (United Kingdom)Croatian(HR)
Završena 10. Međunarodna ljetna škola Šipan PDF Ispis E-mail

Četvrtom međunarodnom znanstvenom konferencijom: Euroatlantski odnosi u 21. stoljeću – mogućnosti i izazovi (29. kolovoza -3. rujna) u organzaciji Atlantskog vijeća Hrvatske, Centra za međunarodne studije i Zaklade Hanns Seidl završena je 10. Međunarodna ljetna škola na otoku Šipanu.

Koncept Međunarodne ljetne škole koja se od 2002. godine održava na otoku Šipanu ogledan je primjer projiciranja i materijalizacije zamisli pojedinca na širu regionalnu razinu s ciljem jačanja dobrosusjedskih odnosa, stvaranja mreže mladih lidera spremnih na pisanje nove povijesti turbulentne regije, prevladavanja barijera prošlosti, promocije zemlje i ideje eurotalantizma, znanstvenog pristupa regionalnoj problematici te praćenja suvremenih trendova međunarodnih odnosa. Dvadeset i sedam održanih seminara, više od 1000 sudionika, podrška vladinog i nevladinog sektora, gostovanje državnih dužnosnika, diplomata, renomiranih sveučilišnih profesora iz tridesetak zemalja svijeta samo su djelić mozaika uspjeha u najvećoj mjeri koncipiranog kroz edukaciju, informiranje te umrežavanje studenata poslijediplomskih studija, mladih diplomata, novinara i vježbenika u državnim službama zemalja regije Zapadnog Balkana. Ono što međunarodnu ljetnu školu na otoku Šipanu izdvaja iz lepeze sličnih etabliranih projekata u svijetu specifičnost je povijesnih i političkih okolnosti njenog nastanka u obliku barijera nedavne ratne prošlosti, slabih regionalnih veza mladih lidera, nedostatka informacija i interesa za proces teorijskog i praktičnog tretiranja europskih integracijskih tokova kao i znanstvenog pristupa spomenutoj problematici.

Četvrta međunarodna znanstvena konferencija u okviru Međunarodne ljetne škole Šipan 2011. Okupila je će 30-ak mladih lidera (polaznika poslijediplomskih studija, novinara, državnih službenika) iz regije Zapadnog Balkana. Tematski konferencija je bila usmjerena izazovima euroatlantskih odnosa nakon posljednjeg sastanka na vrhu NATO-a u Lisabonu i donošenja novog strateškog koncepta, kao i euroatlantskim perspektivama zemalja regije. Mladim liderima pružena je prilika za izravnu komunikaciju sa visokim dužnosnicima NATO-a, zemalja regije, te diplomatima kao i za stvaranje novih kontakata. Kao prakseološki dio konferencije ističe se simuliranje međunarodne konferencije o budućnosti Bosne i Hercegovine.

Kao predavači na konferenciji su, među ostalima, sudjelovali: Mr.sc. Kolinda Grabar Kitarović, pomoćnica glavnog tajnika NATO-a, Prof.dr. Radovan Vukadinović, predsjednik Atlantskog vijeća Hrvatske, Dr.sc. Dragan Čović, potpredsjednik Doma naroda BiH, Marijana Petir, zastupnica u Saboru RH i Mr.sc. Pjer Šimunović, državni tajnik, MORH.

 

CMS