English (United Kingdom)Croatian(HR)
O centru PDF Ispis E-mail

Centar za međunarodne studije (CMS) osnovan je 2000. godine kao dio Hrvatske udruge za međunarodne studije (HUMS) sa sjedištem na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

CMS je nezavisan, neprofitabilan think tank koji svoje aktivnosti usmjerava ka promicanju regionalne suradnje i povjerenja te ukupnih međunarodnih odnosa. CMS radi na stvaranju regionalnih i globalnih konceptualnih politika s ciljem osiguranja uravnoteženog dijaloga i tolerancije. CMS se bavi istraživanjima iz područja međunarodnih političkih i gospodarskih odnosa, međunarodne sigurnosti, vanjske politike, kao i komparativne politike. Posebna pozornost pridaje se istraživanjima odnosa na Jugoistoku Europe, Centralnoj Europi i na Mediteranu.

U tu svrhu Centar razvija multidisciplinarni pristup i okuplja stručnjake i profesionalce raznih profila iz područja znanosti, diplomacije, državne uprave, novinarstva i ne-vladinih organizacija. CMS izdaje Working Papers radne i preliminarne verzije istraživačkih radova, dio kojih se kasnije u kompletnijem i sustavnijem obliku objelodanjuje u časopisima i knjigama u zemlji i inozemstvu poput Godišnjaka Šipan i časopisa Međunarodne studije.

U cilju promicanja regionalne suradnje i poticanja rasprava na temu regionalnih i globalnih međunarodnih pitanja, CMS u suradnji s Atlantskim vijećem Hrvatske tradicionalno organizira Međunarodnu ljetnu školu na otoku Šipanu (elafitski otok kraj Dubrovnika).