English (United Kingdom)Croatian(HR)
Dr.sc. Gordan Grlić Radman PDF Ispis E-mail

Gordan Grlić Radman (1958.), radi u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija; stalni predstavnik RH u Dunavskoj komisiji u Budimpešti. Nakon završetka studija i stjecanja zvanja dipl. ing. agr. oec. (1982.), živi i radi u Švicarsku gdje se stručno usavršava. U Hrvatsku se vraća 1991. na mjesto poslovodnog tajnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a kasnije, kao djelatnik Ministarstva inozemnih poslova (1992.), ponovno odlazi u Švicarsku sa zadaćom ustrojavanja hrvatske diplomatsko-konzularne mreže (Bern, Ženeva, Zürich). Do tog vremena sudjelovao je, također, u koordinaciji humanitarne pomoći u Sanitetskom stožeru RH i Uredu za izbjeglice i prognanike Vlade RH, a bio je i član dviju Vladinih delegacija (1991.).

Diplomatsko iskustvo, nakon Švicarske, stjecao je u hrvatskim veleposlanstvima u Sofiji i Budimpešti. U statusu veleposlanika obnašao je i dužnost tajnika Ministarstva vanjskih poslova RH (1999.-2000.). Višekratno je bio izaslanik premijera na međunarodnim konferencijama. Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, upisuje (1997/98.) poslijediplomski studij „Međunarodni odnosi“ i magistrira (2002.) na temi „Švicarska i njena neutralnost.“ Na istom fakultetu doktorira (2007.) disertacijom „Neutralnost i nova europska sigurnosna arhitektura,“ u kojoj zastupa osnovnu tezu kako je neutralnost, kao sigurnosnopolitički instrument, neodrživ u suvremenim međunarodnim odnosima, u kojima dominiraju odgovornost, solidarnost i participacija državnih i međunarodnih aktera u pravcu osiguranja svjetskog mira i stabilnosti. Objavio je više radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom, a vlastitim priopćenjima sudjelovao je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Autor je knjige „Neutralnost i nova europska sigurnost“ (2009.). Povremeno je predavao na FPZ u Zagrebu, Policijskog akademiji, kao i na Političkoj akademiji Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Tijekom 2006. i 2007. održao je u Stuttgartu više predavanja na temu „Kroatien auf dem Weg in die EU.“ Stalni je predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije, kao i na Diplomatskoj akademiji MVPEI-a.

Član je Centra za međunarodne studije gdje obnaša dužnost generalnog direktora. Kao član UO Atlantskog vijeća Hrvatske, sudjelovao je na međunarodnim konferencijama u inozemstvu te, u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a, na javnim tribinama s ciljem realizacije projekta informiranja i edukacije hrvatskih građana o koristima i obvezama članstva RH u NATO-u. Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Oženjen; otac troje djece.