English (United Kingdom)Croatian(HR)
Jure Vujić PDF Ispis E-mail

Jure Vujić,pravnik i politolog. Stručno se bavi sa geopolitikom i geostrategijom. Diplomirao je pravo na Pariškom sveučilištu prava , društvenih i gospodarskih znanosti ( Paris II).

Autor je nekoliko knjiga: „Fragmenti geopolitičke misli“ (ITG, Zagreb)) , „Intelektualni terorizam-Heretički brevijar“ ( Hasanbegović, Zagreb.), Hrvatska i Mediteran-geopolitički aspekti ( izdanje Diplomatska Akademija MVPEI, 2008.,na francuskom jeziku:“ L'Ailleurs europeen,“ u izdanju „Avatareditions“Paris

Također je objavio u hrvatskim i međunarodnim znanstvenim časopisima stotinjak znanstvenih članaka na području geopolitike, sociologije i filozofije. Suradnik Međunarodne geopolitičke Alijanse i francuskih časopisa Krisis, Elements, Au fil de l'Epee, Eurasia, Geostrategie, Infoguerre, itd. Trenutno obnaša poslove pročelnika Odjela za politologiju Matice Hrvatske.

U Hrvatskoj se očekuje izlazak knjige „Rat svijetova: Euroazijanizam protiv Atlantizma“ u izdanju Jesenski i Turk.